Υπηρεσίες

Προ-παραγωγικές συνεδρίες (οργάνωση & τακτοποίηση γυρίσματος)
Μονοκάμερες παραγωγές (με κατάλληλο εξοπλισμό βίντεο & ήχου)
Επαγγελματική κάμερα & εξοπλισμός DSLR
Εναέρια φωτογραφία & βίντεο
Συνεδρίες επεξεργασίας βίντεο
Σχεδιασμός κινούμενων γραφικών
Σχεδιασμός Ιστοσελίδας
Διαδικτυακό Μάρκετινγκ
Έρευνα πελατών & σύνθεση σεναρίου
Πολυκάμερες παραγωγές (με κατάλληλο εξοπλισμό βίντεο & ήχου)
Παραγωγές κάμερας με live μιξάρισμα
Ζωντανή μετάδοση
Μετά-παραγωγικές συνεδρίες
Εγγραφές ήχου
Βελτιστοποίηση Ιστοσελίδας για τις Μηχανές Αναζήτησης
Διαχείριση μάρκας

Comments are closed.